หน้าแรก  >  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

บุคลากรในกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     

นายเอกพงศ์ บรรพบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระ
     
             
 

นางรุ่งรตี เทพนม
ครู คศ.3
 

นายประวิทย์ รีพล
ครู คศ.2
 

นายกิจจา กิจหงวน
ครู คศ.1
 
             
 

นางสาวปิยะวรรณ ละม่อม
ครู คศ.1
 

นายอภิสิทธิ์ นุ้ยคง
ครู คศ.1
 

นางสาวณัฐนันท์ เล็กมาก
ครูผู้ช่วย
 
             
 

นางสาวกริชนาฎ สมพงษ์
ครูผู้ช่วย
 

นางสาวมลิวัลย์ ถึงเสียบญวน
ครูผู้ช่วย
 

นางสาวธัญวรัตน์ พิณพาทย์
ครูผู้ช่วย
 
             
 

นายวิริยะ มาสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
 

นายจักรพงษ์ กิตติพงศ์ธนกิจ
ครูผู้ช่วย
     

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image