หน้าแรก  >  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

บุคลากรในกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์

     

นางสาวปัทมา ปุริสังข์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระ
     
             
 

นางสายสมร ทองเสม
ครู คศ.3
 

นางนุศรา รีพล
ครู คศ.2
 

นางเปรมใจ แสงชาตรี
ครู คศ.3
 
             
 

นางสาวกรองกาญจน์ ทพย์จันทร์
ครู คศ.1
 

นางสาวอรสา ส่งถึง
ครู คศ.1
 

นางสาวกมลวรรณ สิงหาศร
ครู คศ.1
 
             
 

นางสาวชลลดา จันทร์หอม
ครู คศ.1
 

นายศักดิ์ณรงค์ พุ่มเพิ่ม
ครู คศ.1
 

นายชิติพันธ์ บูรณประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
 
             
 

นางสาวจิราพร สวัสดิภาพ
ครูผู้ช่วย
 

นายสมจิต มะลิวัลย์
ครูผู้ช่วย
     
             

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image