หน้าแรก  >  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

บุคลากรในกลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     

นางสาวธมลวรรณ เคล้าคลึง
ครูคศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ
     
             
 

นางพัชรินทร์ แคล้วปรปักษ์
ครู คศ.2
 

นางเสาวลักษณ์ อรุณศิริวัฒนา ครู คศ.3
 

นางยุพดี พงษ์ไพโรจน์
ครู คศ.3
 
             
 

นางนัยนา ลิ้มเจริญ
ครู คศ.3
 

นายประดุจ ศรีนุตสวัสดิ์
ครู คศ.2
 

นางสาวอารีย์ บุญแต่ง
ครู คศ.1
 
             
 

นางสาวนวรัตน์ สังขฤทธิ์
ครู คศ.1
 

นายธนาเทพ ธิตา
ครูผู้ช่วย
 

นายณรงค์กร เรี่ยวเส็ง
ครูผู้ช่วย
 
             
 

นายศิลปิน ทิพย์นพคุณ
ครูผู้ช่วย
 

นางสาวภรกนก สายชล
ครูผู้ช่วย
 

นางสาววิชุดา ชูพร
ครูผู้ช่วย
 
             

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image