หน้าแรก  >  กลุ่มสาระฯศิลปะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

บุคลากรในกลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ

     

นายวัลลภ แก้วกำเนิด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระ
     
             
 

นายชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ครู คศ.3
 

นายไพโรจน์ ลิ้มเจริญ
ครู คศ.2
 

นางรจนา ทิพยอักษร
ครู คศ.2
 
             
 

นายสมยศ เรืองเนตร์
ครูผู้ช่วย
         
             

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image