ศิลปะ และการออกแบบ:3D-Design > เทคนิคการใช้ และการออกแบบด้วยโปรแกรม โปร-เดสทอป

การสร้างโมเดล "ล้อรถยนต์" ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP 8 ตอนที่ 1 "วิเคราะห์"

(1/2) > >>

PEERAPHONG:
 ;)..เริ่มต้นขั้นตอนแรกเลยก็คือใให้ดาวน์โหลดโมเดล "ล้อรถยนต์" จาก หัวข้อ Download Pro-DESKROP Model > โมเดล ชุดที่ 3 ล้อรถยนต์ มาซะก่อน ::)ก็จะได้ไฟล์ Zip มา 1 ไฟล์..ชื่อ TIRE.zip
ดาวน์โหลดจาก
http://www.bspwit.ac.th/Pro-DESKTOP/DOWNLOAD PAGE/CAR-TIRE/TIRE.zip
แตกไฟล์ Zip ออกมาก็จะได้ไฟล์ชื่อ Tire.des ซึ่งเป็นไฟล์ที่สร้างชิ้นงานจากโปรแกรม Pro/DESKTOP เปิดขึ้นมาด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP
จะปรากฎภาพแสดงบนหน้าจอดังภาพเลื่อนเมาส์ไปยังบริเวณที่ลูศรชี้ดังภาพ
คลิกเมาส์ลงไปตรงชช่อง Workplanes เพื่อเลือกรูปแบบการทำงานกับชิ้นงาน

PEERAPHONG:
;)....ขั้นตอนต่อไป... ::) ::)
เลือกการแสดงรายการ ลำดับขั้นตอนการใช้คำสั่งใช้คำสั่ง ในการขึ้นรูปโมเดล ให้แสดงในแถบของ Browser Pane
เลือกคำสั่ง Features เพื่อต้องการดูลำดับขั้นตอนการใช้คำสั่งในการสร้างชิ้นงาน ดังภาพด้านล่าง


PEERAPHONG:


หมายเลข 1 แสดงรายการคำสั่งที่ใช้ในการสร้างรูปโมเดลในแถบแสดงรายการ Browser Pane ลำดับขั้นการใช้คำสั่งจะเรียงจากข้างบนลงมา คำสั่งที่ใช้ในครั้งแรกจะอยู่ข้างบน แล้วไล่ลงมาจนถึงขั้นตอนปัจจุบันคือ Finish (ที่ตำแหน่งลูกศรชี้)

หมายเลข 2 จะสังเกตเห็นว่า ที่หน้าหัวข้อรายการการใช้คำสั่งจะมีเครื่องหมาย + อยู่ในกรอบ 4 เหลี่ยม (ตามตำแหน่งลูกศรชี้)
หมายเลข 3 เมื่อใช้เมาส์ปุ่มซ้ายคลิกลงไปที่เครื่องหมาย + รายการคำสั่งจะขยายออกให้เห็นรายละเอียดในการใช้คำสั่งย่อยที่อยู่ภายในอีก
หมายเลข 4 แสดงให้เห็นการใช้คำสั่งทั้งหมด ที่ใช้ในการสร้างรูปโมเดล "ยางรถยนต์" นี้ ซึ่งมีรายการการใช้คำสั่งดังนี้

1.Extrusion = ทำให้รูป 2 มิติที่เราเขียนไว้ มีมิติความหนาขึ้นมา
2.Revolution = การสร้างวัตถุ 3 มิติ โดยการใช้วิธีกำหนดแกนศูนย์กลางการหมุน แล้วหมุนหน้าตัด Sketch Profile ไปรอบแกนที่กำหนด คล้ายการกลึงวัตถุ
3.Pattern = สร้างชิ้นงานซ้ำๆ กันตามรูปแบบที่กำหนด
4.Group = การรวมกลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อต้องการที่จะใช้คำสั่ง กับกลุ่มคำสั่งคำสั่งนั้นในการสร้างโมเดล

ศึกษาวิธีการสร้างรูปโมเดลพื้นฐานได้จาก http://www.bspwit.ac.th/Pro-DESKTOP/P-LINK PAGE/BASIC STEP PAGE.php
หรือจากเว็บของอาจารย์ไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์ http://linux.kr.ac.th/trirat/ptc/

PEERAPHONG:
:D..ในแถบแสดงหน้าต่าง Browser Pane ที่แสดงอยู่ทางซ้ายมือ ซึ่งกำลังแสดงการทำงานอยู่ในส่วนของ Features หรือลำดับขั้นตอนของการสร้างชิ้นงาน
ในที่นี้เรามาดูการทำงานและการใช้คำสั่งดูทีละขั้นตอนนะครับ
ลำดับขั้ตอนการทำงานของ Features นั้นเราสามารถยกเลิก ไม่ให้แสดงในขั้นตอนการทำงานในส่วนที่ต้องการได้ เพื่อดูการแสดงการทำงานในขั้นตอนที่ต้องการ
ว่าให้ผลการใช้คำสั่งอย่างไรกับรูปโมเดลที่เราสร้างขึ้นคลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ขั้นตอนการใช้คำสั่งสร้างโมเดลครั้งสุดท้าย ซึ่งในที่นี้ก็คือคำสั่ง revolution 2 จะปรากฏแถบเมนูเสริมขึ้นมาให้เลือก ดังภาพข้างบนนี้

PEERAPHONG:


เลือกคำสั่ง Suppress จากแเมนูเสริม เพื่อยกเลิกการแสดงผลการทำงานด้วยคำสั่ง revolution ครั้งที่ 2 นี้ ดังภาพจากภาพที่อยู่ด้านบน ที่หมายเลข 1 เมื่อเลือกใช้คำสั่ง Suppress ไปแล้วไอค่อนสัญลักษณ์ที่แสดงการใช้คำสั่ง revolution 2 จะเปลี่ยนไปดังภาพ
ที่หมายเลข 2 ปุ่มคำสั่ง Update Document จะเปลี่ยนไปกลายเป็นสีเขียว คลิกเมาส์ที่ปุ่มเพื่อสั่ง Update Document หรือกดปุ่ม F5 ที่แป้นคีย์บอร์ด
เพื่อให้โปรแกรมทำการคำนวนสร้างภาพขึ้นมาใหม่อีกครั้งก็จะได้ภาพดังที่แสดงไว้ด้านบน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป