ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
 
 

นโยบายโรงเรียนบางสะพานวิทยา ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๕
“เก้าพัฒนา”

๑.   พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักคุณธรรมนำความรู้
๒.   พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๓.   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๔.   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.   ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อธำรงด้านกายภาพของโรงเรียนในฝัน
๖.   ส่งเสริมการกีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
๗.   ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง
๘.   พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนตามมาตรฐาน
    การส่งเสริมสุขภาพ
๙.   เชิดชูเกียรติบุคลากรและสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน

ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
"ส่งท้ายปีเก่า รับบุญปีใหม่"

9 7
8
9 7
8
9 7
8

ผอ.นวลใย นิลบรรพ์ี ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า รับบุญปีใหม่" มีกิจกรรมย่อยดังนี้
(๑.) กล่าวขอบคุณคณะตำรวจจราจร สภ. บางสะพาน ประกอบด้วย ด.ต.ณัทศักดิ์ อาทรศิริรัตน์ และ จ.ส.ต.เชาว์ อำนวยพร
(๒.) กล่าวยกย่องวงโยธวาทิตโรงเรียนบางสะพาน โดยการควบคุมของ ครูชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
(๓.) การประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "ศิษย์ดีศรีราชพฤกษ์" จำนวน ๒๕ คน <++ดูรายชื่อ++> พร้อมทุนคนละ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับเมตตาจากพระราชสิทธิญาณ เจ้าคณะอำเภอบางสะพาน วัดเขาโบสถ์พระอารามหลวง ๕,๐๐๐ บาท คุณอัจฉรา กำเนิดศิริกุลและคุณประภา วิชชาวณิชนันท์ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๔.)ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง-ทำบุญรับปีใหม่
(๕.) กิจกรรมในห้องเรียน
(๖.) กิจกรรมในหอประชุมกลางซึ่งมีการแสดงของนักเรียน จับของขวัญแจกรางวัล
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
"กราบคารวะรับพรปีใหม่ ๒๕๕๕"

9 7
8

ผอ.นวลใย นิลบรรพ์ี และคณะผู้บริหารไปเยี่ยมกราบคารวะพระราชสิทธิญาณ เจ้าคณะอำเภอบางสะพาน และพระเถระผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้ที่เคารพนับถือในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สุขขีปี ๒๕๕๕ ทุกท่าน

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
"ครูเกี่ยติศักดิ์ มีเศษ เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ"

9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับครูเกียรติศักดิ์ มีเศษ ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
"ครูดีเด่นจากการคัดเลือกของจังหวัดประจวบฯ"

9 7

โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัีดประจวบคีรีขันธ์ให้มีบุคลากรได้รับเกี่ยรติคุณบัตร ได้แก่ ครูเสาวลักษณ์ อรุณศิริวัฒนา และ ครูนันธิพงศ์ นันตสุคนธ์

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
"ประชุมครูประจำเดือน ธ.ค."

9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา กำหนดให้มีการประชุมครูประจำเดือนธันวาคม โดยมีข้อประชุมเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อเข้ารับการแข่งขันทักษะศิลปะหัตถกรรมฯ ครั้งที่ ๖๑ ณ จังหวัดกาญจนบุรี, การจัดงานปีใหม่, และวาระภาระงาน ๔ ฝ่ายงาน

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
"พบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ"

9 7
8

ผอ.นวลใย นิลบรรพ์ีคณะครูและผู้แทนนักเรียน ไปร่วมพิธีเปิดสำนักงานเทศบาลอำเภอบางสะพาน โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๗ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานพิธี และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกคนร่วมติดตาม มีราษฎรจำนวนมากให้การต้อนรับ

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔
"ม.๔ ทัศนศึกษา"

บรรเลงเพลงจิงเกอร์เบล โดยบิ๊กแบรนด์ นักเรียน EP ม.3/9 ขับร้องเพลง
คณะคริสตจักรความหวังบางสะพาน
บรรเลงเพลงจิงเกอร์เบล โดยบิ๊กแบรนด์ นักเรียน EP ม.3/9 ขับร้องเพลง
คณะคริสตจักรความหวังบางสะพาน

โรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของระดับชั้น ม.๔ ไปเที่ยววนอุทยานปราณบุรี ตลาดน้ำสามพันนามหัวหิน ไหว้หลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคล สนุกสนานฮาเฮทั่วหน้า กลับถึงบ้านในยามเย็น
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
"มอบของที่ระลึกแก่คุณขวัญแก้ว วัชโรทัย"

9 7
8

ผอ.นวลใย นิลบรรพ์ีและคณะผู้บริหารซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการสอนทางไกลผ่าน ดาวเทียมฝ่ายมัธยมศึกษา ได้เข้ามอบของที่ระลึกแก่คุณขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
"Merry christmas and happy new year 2012"

บรรเลงเพลงจิงเกอร์เบล โดยบิ๊กแบรนด์ นักเรียน EP ม.3/9 ขับร้องเพลง
คณะคริสตจักรความหวังบางสะพาน
9 ซานตาครอส โดยแทนไทย
ซานตาครอสแจกลูกอม

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและอวยพรปีใหม่ มีคณะคริสตจักรความหวังบางสะพาน มาร่วมร้องเพลงส่งความสุขให้กับนักเรียน มีการบรรเลงเพลงจิงเกอร์เบลจากบิ๊กแบรนด์โรงเรียนบางสะพาน การตอบปัญหาเนื่องในวันคริสต์มาส การแจกของขวัญจากซานตาครอส(แทนไทย นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS) กิจกรรมสนุกสนานมาก เต็มไปด้วยรอยยิ้ม
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]

๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
"เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.๓"

9 7
8

งานพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดวันเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๓ ณ ค่ายลูำกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ตาม่องล่าย) โดยมี ครูทรงพล จันทบำรุง และคณะผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ ม.๓ มีรองฯ อภิชัย อรุณศิืริวัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานรอบกองไฟ มีการเรียนรู้วิชาลูกเสือต่าง ๆ การเดินทางไกล จากถ้ำไทร-เดินป่าไปถึง-ถ้ำพระยานคร (อ.ปราณบุรี) การผจญภัย
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]

๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
"เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.๒"

9 7
8

งานพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดวันเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๒ ณ ค่ายลูำกเสือตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๖ โดยมีคณะผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ ม.๒ ผอ.นวลใย นิลบรรพ์ ให้เกียรติตรวจเยี่ยมกองลูกเสือ ม.๒ มีการเรียนรู้วิชาลูกเสือต่าง ๆ การเดินทางไกล การประกอบอาหารแบบชาวค่าย
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔
"มหกรรมรักการอ่าน วิชาการนิทัศน์ พูนพิพัฒน์ห้องสีเขียว"

9 7
8
7 7 7
7 7 7

โรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดมหกรรมรักการอ่าน วิชาการนิทัศน์ พูนพิพัฒน์ห้องสีเขียว เพื่อส่งเสริมความรู้นอกห้องเรียน โดยมี ผอ.นวลใย นิลบรรพ์ เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมจาก ๘ กลุ่มสาระในช่วงเช้า ช่วงบ่ายมีกิจกรรมดนตรีและการแสดงบนเวที
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔
"ต้อนรับ ผอ.อวยพร รัตนไพฑูรย์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย"

9 7
8

ผอ.นวลใย นิลบรรพ์และรองฯบุญเยี่ยม ศรีวลีไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนที่ได้โยกย้ายไปสถานศึกษาใหม่ ประกอบด้วย ผอ.อวยพร รัตนไพฑูรย์ เป็น ผอ.โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ผอ.สวัสดิ์ เสาหงส์ เป็น ผอ.โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ผอ.กำจร ป้านทอง เป็น ผอ.โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ผอ.ประสิทธิ์ นวลศรี เป็น ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ผอ.สุชาติ ปรีดิ์เปรม เป็น ผอ.โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม และ ผอ.สมชัย สินแท้ เป็น ผอ.โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา ขอให้ ประสบสุข มีผลสำเร็จในการบริหารงานทุกท่าน

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
"ส่งนายอำเภอบางสะพาน"

9 7
8

ผอ.นวลใย นิลบรรพ์และคณะครูเดินทางไปส่งนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร นายอำเภอบางสะพานซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอ สุขสำราญ จังหวัดระนอง มีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนไปส่งกันคับคั่ง ขอขอบคุณที่ท่านได้มาสร้างความเจริญและความเปลี่ยนแปลงในอำเภอบางสะพานและขอให้ประสบสุข สำเร็จในหน้าที่การงานแห่งใหม่

๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
"ปฏิบัติการ Workshop รองรับการประเมินภายนอก"

9 7
8
  7  

โรงเรียนบางสะพานวิทยา ระดมสมองเพื่อปฏิบัติการวางแผน ค้นคว้า หาเครื่องมือ รวบรวมข้อมูล สรุปข้อตกลงร่วมกัน เพื่อรองรับการประเมินภายนอกอย่างขยันขันแข็ง เต็มศักยภาพ นำทีมโดย ผอ.นวลใย, ครูประกอบ, ครูยุวรี, หัวหน้า ๘ กลุ่มสาระ
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]

๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
"ฟุตซอล To be nuber one ต้านยาเสพติด"

9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา โดยกลุ่มสาระฯพลศึกษาและสุขศึกษา ร่วมกับ ชมรม To be number one โรงเรียนบางสะพานวิทยาจัดฟุตซอลต้านยาเสพติดเพื่อส่งเสริ่มให้นักเรียนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ซึ่งวันนี้เป็นรอบแรก
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]

๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
"จัดทำหลักสูตรการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม"

9 7
8

ผอ.นวลใย นิลบรรพ์ ร่วมประชุมและจัดทำหลักสูตรการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ณ โรงเรียนวังไกลกังวล รับผิดชอบเป็นประธานวิชาภาษาไทย โดยมีนายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานดำเนินงาน และได้พิจารณากำหนดเชิญคณะกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมวังไกลกังวล

๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
"บรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ ๘๔ พรรษา"

9 7
8
9 7
8

กลุ่มกิจการนักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา นำนักเรียนจำนวน ๓๗ คนบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๔ พรรษา ณ วัด ห้วยทรายขาว อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้ร่วมอุปสมบทเป็นพระภิกษุ จำนวน ๔๘ รูปและสามเณรทั้งหมด ๙๗ รูป
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
"มหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ"

9 7
8

ผอ.นวลใย นิลบรรพ์และครู-นักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์และบรรเลงดนตรีไทยในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๔ พรรษา ณ หน้าศาลหลักเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นำโดยนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมร้องเพลงและนายอำเภอเมืองฯร่วมเล่นซอด้วงด้วย

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
"๘๔ พรรษามหาราชา"

9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา เข้าร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ณ มณฑลพิธีหน้าอำเภอบางสะพานโดยมี นายอำเภอบางสะพานเป็นพิธี มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก แม้จะมีฝนตกอย่างหนัก ช่วงเย็นมีการจุดเทียนชัยถวายพระพร วางพานพุ่มสักการะ
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]

๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
"ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราช"

9 7
8

กลุ่มกิจกาารนักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ซึ่งจัดโดยบริษัทในเครือสหวิริยาฯ
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
"๕ ธันวามหาราชา ครบรอบ ๘๔ พรรษา"

9 7
8
9 7
8
9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีวางพานพุ่มสักการะ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี, สดุดีมหาราชา, พ่อของแผ่นดินนิมนต์พระ สามเณร ๘๔ รูป รับบิณฑบาตร
[++ประมวลภาพกิจกรรม1++]
[++ประมวลภาพกิจกรรม2++]

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
"การนิเทศเพื่อรองรับการประเมินภายนอก"

9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้รับเกียรติจาก คณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.เขต.๑๐ มานิเทศเพื่อให้แนวปฏิบัติและตระเตรียมเอกสารประเมินภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
"พิธีถวายราชสดุดี"

9 7
8

กลุ่มพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาวชิราวุธ รัชกาลที่ ๖ องค์ประธานผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย จึงจัดให้มีพิธีถวายราชสดุดี เป็นโอกาสดีที่ปีนี้ครบ ๑๐๐ ปีลูกเสือไทย โดยมี ผอ.นวลใย นิลบรรพ์ ให้เกี่ยรติเป็นประัธานในพิธี มีคณะผู้กำกับ, รองผู้กำกับ, คณะลูกเสือกองที่ ๑, ๒, ๓ และลูกเสือวิสามัญ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
"ซ้อมใหญ่ ถวายราชสดุดี รัชกาลที่ ๖"

9 7
8

กลุ่มพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดให้มีการซ้อมใหญ่ก่อนถวายราชสดุดี เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงกันก่อนวันถวายราชสดุดีจริง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
"รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับภูมิภาค - Honda Red Champion"

9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้มีโอกาสส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Honda Red Champion รอบคัดเลือก จ.ประจวบฯ ไปแข่งขันคัดเลือกระดับภูมิภาคที่ จ.เพชรบุรี ผลการแข่งขัน "ทีมบางสะพานวิทยา" ได้รองชนะเลิศอันดับ ๒ โดยการขับเคลื่อนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

๒๒ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
"แข่งขันทักษะวิชาการ(รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตฯ)"

9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ รอบคัดเลือกตัวแทนเขตฯ เข้าไปแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งปีนี้ สพม.เขต 10 ให้ จ.เพชรบุรี เป็นเจ้าภาพ
[++ประมวลภาพกิจกรรม1++]
[++ผลการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)++]
[++ผลการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ++]
[++ผลการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา++]

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
"ต้อนรับครูใหม่ ครูจารุณี สร้อยสม(เกตุ)"

9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา มีโอกาสต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านไชยราช ที่มาส่งครูจารุณี สร้อยสม(เกตุ) ซึ่งย้ายมาแทนตำแหน่งครูอรุณรุ่ง จีบเจือ(นก) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมี ผอ.นวลใย นิลบรรพ์และคณะให้การต้อนรับ บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
"ประชาคมอาเซียน(สิงคโปร์)"

9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา เริ่มขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่กลุ่มประชาคมอาเซี่ยน ในโอกาสอันใกล้นี้ จึงได้มีการให้ความรู้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน โดยวันนี้ได้แนะนำประเทศสิงคโปร์ กิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิงคโปร์ ร่วมยืนตรงทำความเคารพเพลงชาติสิงคโปร์ โดยมีรุ่นพี่ ม.๖ หมุนเวียนมาให้ความรู้แก่น้อง ๆ

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
"ประชาคมอาเซียน(มาเลเซีย)"

9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา เริ่มขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่กลุ่มประชาคมอาเซี่ยน ในโอกาสอันใกล้นี้ จึงได้มีการให้ความรู้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน โดยวันนี้ได้แนะนำประเทศมาเลเซีย กิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับมาเลเซีย ร่วมยืนตรงทำความเคารพเพลงชาตมาเลเซีย
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
"ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม"

9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยาได้มีส่วนร่วมในการบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ของประเทศ โดยเป็นเงินที่ได้รับจากประชาชนชาวบางสะพานที่มีจิตศรัทธาตลาดนัดเปิดท้ายซึ่งเป็นแนวคิดที่ร่วมผลักดันโดยสภานักเรียน / ครู-พนักงาน-นักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้รับยอดบริจาคทั้งสิ้น ๓๓,๕๐๐ บาท

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
"โครงการ พ่อแม่ ครู ดูแลลูกรัก"

9 7
8
9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล จากผลการเรียนของนักเรียนกลุ่มอ่อนมีแนวโน้มมีผลการเรียนลดลง จึงจัดโครงการเพื่อทำวิจัยว่าในความจริงนักเรียนสติปัญญาไม่ดีจริง หรือขาดความสนใจใผ่รู้ มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ได้ผลสรุปว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ด้อยทางสติปัญญาแต่ขาดความเพียร
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
"ให้ความรู้เรื่องกลุ่มประชาคมอาเซียน"

9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา เริ่มขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่กลุ่มประชาคมอาเซี่ยน ในโอกาสอันใกล้นี้ มีการใช้ความรู้กับนักเรียน มีการเปิดเพลงชาติให้นักเรียนได้ฟังและยืนตรงทำความเคารพชาตินั้นด้วย(๒ ประเทศ) มีการถามตอบปัญหาเพื่อวัดความเข้าใจและเตรียมพร้อมต่อไป
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
"ประชุมสภานักเรียน"

9 7
8

สภานักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อปรึกษาหารือปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียน โดยมี "พี่หลุย" อดีตประธานสภานักเรียน(อพยพหนีน้ำท่วมมหาวิทยาลัยที่ ก.ท.ม.)มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะแก่น้อง ๆ
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
"ร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบมหาอุทกภัย"

9 7
8
9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา นำโดยกลุ่มสภานักเรียนคิดโครงการมีส่วนร่วมผู้ประสบมหาอุทกภัยในหลายจังหวัด โดยได้นำกล่องรับบริจาคเดินตามเปิดท้ายตอนเย็น ตลาดนัดหลายที่ ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวบางสะพานเป็นอย่างดี พวกเราขอร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายด้วย
[++ประมวลภาพกิจกรรม++]

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
"ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอโครงการจังหวัดเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราช"

9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอโครงการจังหวัดเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราช จำนวน ๒ โครงการคือ "โครงการส่งเสริมคุณธรรม นำสู่การพัฒนาจิตใจ ถวายในหลวง" และ "โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาบางสะพานวิทยา ถวายพ่อแห่งแผ่นดิน" โดยมีหน่วยงานภาครัฐและประชาชนของอำเภอบางสะพานร่วมเสนอ โครงการทั้งสิ้น ๑๐๖ โครงการ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบางสะพาน ทั้งนี้ นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานและรับมอบโครงการเพื่อนำทูลเกล้าฯแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
"ร่วมต้อนรับ ผอ.สพม.เขต ๑๐ รับตำแหน่งใหม่"

9 7
8

นายประวิทย์ หลักบุญ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ โดยมีผู้อำนวยการและคณะครูไปให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
"ประกวดวาดภาพชิงรางวัล จัดโดยบริษัทสหวิริยา อินดัสตรี จำกัด"

9 7
8

ผอ.นวลใย นิลบรรพ์ ร่วมมอบรางวัลแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ชนะการประกวดวาดภาพ ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งจัดโดยบริษัทสหวิริยา อินดัสตรี จำกัด มีอาจารย์สังคม ทองมี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา ปีนี้มีนักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยาได้รับรางวัลดีเด่น ๒ รางวัล

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา"

9 7
8

โรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ.ห้องกตัญญุตา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล กลุ่มประชาชนอาเซียน และเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย

 
 
 
รายงานการประชุมสมัชชา
การศึกษานานาชาติ
แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 4
ในโอกาสวันครูโลก
และการประชุมนานาชาติ
UNECO – APEID
ครั้งที่ 12
 
 
อัพเดทใหม่
ผลงานโฮมเพจของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒
โดย
WEB MASTER
 
 
เว็บบอร์ดของโรงเรียน
สามารถใช้งานได้แล้วครับ
โดย
WEB MASTER
 
ไปหัวข้อก่อนหน้านี้