เมนูหลัก

กลับสู่หน้าหลัก

ประวัติโรงเรียน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ทำเนียบผู้บริหาร

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง

บุคลากร

 
ลิ้งค์ภายใน

เว็บบอร์ดโรงเรียน

BSPWIT
PRO-DESKTOP

BSP-GRAPHIC FORUM

NONONONO

NONONONO

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
ข้าราชการครู
NO IMAGE หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
นายธงชัย    จีบเจือ
ครู
คศ.๒
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นายธงชัย
จีบเจือ
     
SOMCHAI SINGHANART กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
นายสมชาย    สิงหนาท
ครู
คศ.๒
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นายสมชาย
สิงหนาท
     
NO IMAGE กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
นางนงเยาว์์    สุวรรณกลาง
ครู
คศ.๒
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นางนงเยาว์์
สุวรรณกลาง
     
NO IMAGE

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
นาอานนท์    สืบสังข์

ครู
ผู้ช่วย
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นายอานนท์ สืบสังข์      
 
ครูสอนพิเศษ (ช่วยสอน)
NO IMAGE กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
นางสาวจันทร์แรม    คำสิน
ครู
สอน
พิเศษ
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นางสาวจันทร์แรม คำสิน      
ลิ้งค์อื่นๆ

Google Thai

Yahoo Thai

MSN Thailand

Hotmail

Yahoo! Mail