เมนูหลัก

กลับสู่หน้าหลัก

ประวัติโรงเรียน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ทำเนียบผู้บริหาร

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง

บุคลากร

 
ลิ้งค์ภายใน

เว็บบอร์ดโรงเรียน

BSPWIT
PRO-DESKTOP

BSP-GRAPHIC FORUM

NONONONO

NONONONO

กลุ่มสาระภาษาไทย
NO IMAGE หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
นางกรวรรณ    คล่องยุทธ์
ครู
คศ.๒
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นางกรวรรณ
คล่องยุทธ์
     
NO IMAGE กลุ่มสาระกลุ่มสาระภาษาไทย
นายทรงพล    จันทบำรุง
ครู
คศ.๒
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นายทรงพล
จันทบำรุง
     
NO IMAGE กลุ่มสาระกลุ่มสาระภาษาไทย
นางสิริลักษณ์    บุญเลิศ
ครู
คศ.๒
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นางสิริลักษณ์
บุญเลิศ
     
JANYONG BOONSUN กลุ่มสาระกลุ่มสาระภาษาไทย
นางสาวจรรยงค์    บุญซัน
ครู
คศ.๒
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นางสาวจรรยงค์
บุญซัน
     
NO IMAGE กลุ่มสาระกลุ่มสาระภาษาไทย
นางสาวกานต์สินี    กิตติพันธุ์โสภณ
ครู
คศ.๑
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นางสาวกานต์สินี
กิตติพันธุ์โสภณ์
     
RATTANASAK KORNPECH กลุ่มสาระกลุ่มสาระภาษาไทย
นายรัตนศักดิ์    ก้อนเพชร
ครู
คศ.๑
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นายรัตนศักดิ์
ก้อนเพชร
     
NO IMAGE กลุ่มสาระกลุ่มสาระภาษาไทย
นางสาวบำเพ็ญ    ขาวสง่า
ครู
คศ.๒
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นางสาวบำเพ็ญ ขาวสง่า      
NO IMAGE กลุ่มสาระกลุ่มสาระภาษาไทย
นางสาวสกุลกานต์ แก้วเก้า
ครู
คศ.๒
ประวัติและผลงาน
สื่อการสอน
โฮมเพจ
นางสาวสกุลกานต์ แก้วเก้า      
ลิ้งค์อื่นๆ

Google Thai

Yahoo Thai

MSN Thailand

Hotmail

Yahoo! Mail