เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง ควรเปิดหน้าเว็บเพจด้วย "ไฟร์ฟอกซ์" เวอร์ชั่นล่าสุด
การเขียนสีน้ำ (WATER COLOR)
ตัวอย่างผลงานภาพเขียนสีน้ำบางส่วนได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คุณ เทอดศักดิ์ ไชยกาล
email : ts1678@hotmail.com
เว็บลิ้งค์ : http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=terdsak&group=2
เว็บลิ้งค์ : http://www.oknation.net/blog/terdsak/2009/01/09/entry-1/comment#read
 

ข้อมูลทั้งหมด ทั้งภาพและข้อความ ได้มาจากการรวบรวมจากเว็บไซด์ ซึ่งนับว่าทรงคุณค่า
เหมาะสมที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
จึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียน ที่สนใจที่จะศึกษาไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ขอบคุณครับ

เริ่มเผยแพร่ 2552-07-17 โดย WEBMASTER P-BSPWIT
หมายเหตุ : ลิขสิทธ์ผลงานเป็นของเจ้าของผลงานนั้นๆ หากนำไปใช้โปรดติดต่อเจ้าของผลงาน

 
เนื้อหาสาระภายในบทเรียน
  บทที่ 1    บทนำการเขียนสีน้ำเบื้องต้น
  บทที่ 2    เครื่องมือและอุปกรณ์เ
  บทที่ 3    ทฤษฎีสี
  บทที่ 4    องค์ประกอบการจัดภาพ
  บทที่ 5    เทคนิดวิธีการเขียนสีน้ำ
  บทที่ 6    รูปแบบการเขียนสีน้ำ
  บทที่ 7    สีน้ำในงานจิตกรรม
  บทที่ 8    สีน้ำในงานออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่ง
  บทที่ 9    การเขียนภาพประกอบด้วยสีน้ำ
  บทที่ 10    การเขียนภาพการ์ตูนด้วยสีน้ำ
  บทที่ 11   รวมภาพตัวอย่างผลงานจากศิลปินสีน้ำ
บรรณานุกรม  

บางส่วนยังไม่เรียบร้อย อยู่ระหว่างการปรับปรุงครับ อาจมีหลายส่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุง เสนอข้อชี้แนะได้ที่
P-BSPWIT
e-mail : peeraphong-bspwit@hotmail.com


กลับสู่หน้าหลักกลุ่มสาระศิลปะ
บทที่ ๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๔ ๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐ ๑๑
กลับหน้าหลักบางสะพานวิทยา